XXXII. Velký vandr 6.8 - 11.8 2005 - den pátý - středa
Ráno po snídani jsme poděkovali majiteli ranče a jeho rodině a vyrazili na další cestu diskutujíce o možnosti leteckého osadního výletu. Hezké slunečné počasí nám přálo a tak se nám otvírala nádherná šumavská panoramata, která vedla majitele fotoaparátů k nesčetným unikátním záběrům. Dlouhý a namáhavý pochod vedl některé remcaly k tvrzení, že jdeme oklikami a dalo velkou práci vysvětlit pomocí mapy a GPS, že cesta byla zvolena správně. Zvláště poslední stoupání do takřka kolmého kopce pod zříceninou hradu Kuglveit dalo všem zabrat. Prohlídka zřícenin bývalého královského hradu potom už zaujala jen někoho. Zato zříceniny kláštera v Kuklově byly fascinující a Paganiniho produkce uprostřed chóru zaujala i neznámé cyklistky. Jelikož Kuklov žádné občerstvení neposkytoval, vydali jsme se po silnici do vesnice Brloh. Tam jsme v restauraci "Na hřišti" pozdně poobědvali a zároveň doladili leteckou akci na příští den. Nocleh jsme našli na místní plovárně s malou hospůdkou, kde jsme poseděli do půlnoci. Celý večer probíhaly jemné narážky na náš let a mnozí účastníci začínali blednout.Také Bublyho zpěvy vnášely takřka chmurnou atmosféru, neboť se v jeho repertoáru převážně objevovaly písně typu "Na věky tu přeci nejsi….", apod. Teprve Pytlákovy sprostonárodní písně trochu pozvedly napjatou atmosféru. Také poprvé na vandru proběhla zajímavá diskuse na téma : Můj nejsilnější zážitek z letošního vandru. Pro někoho to byla návštěva pivovaru, pro někoho prohlídka kláštera a někoho zaujala setkání např. s Bořivojem nebo s Evičkou.

Z P Ě T