XXXII. Velký vandr 6.8 - 11.8 2005 - den čtvrtý - úterý
Ráno jsme v poklidu sbalili a nastoupili na společné fotografování. Potom se naše expedice rozešla, první (a poslední) odpadlíci Franta, Saša a Zdeněk vyrazili k domovu a ostatní zase na další pochod. Při cestě podhůřím Kleti jsme dorazili k zámečku Červený Dvůr, kde byla k našemu překvapení umístěna protialkoholní léčebna, což vedlo Jirku k poznámce : "Tak tady tě táto umístím!". Po prohlídce zámeckého parku nám sympatický personál umožnil i prohlídku interiérů, kde mnohé zaujala sympatická restaurátorka. Paganini zahrál několik mistrných houslových kousků ze svého repertoáru, čímž učinil i velký dojem na zaměstnance léčebny.
Ti nám ochotně poradili, kde nám bude ve Chvalšinách nejvíce chutnat. Hlad nás v rekordní době dohnal do Chvalšin, kde jsme poobědvali. Po obědě následovala prohlídka kostela a místního muzea s expozicí o Schwarzenberském kanále. A opět vzhůru na další cestu. Někteří jedinci projevili zájem přespat v holandském kempu, ale byli šerifem rázně odmítnuti. Další naší zastávkou byl westernový ranč v Borové, jehož majitel nám nabídl místo k přenocování a pomohl nám zajistit sud piva a malý táborový oheň.Po telefonním rozhovoru šerifa s Jardou, nabídl Jarda letecký výlet celé osadě i s Hasanem.
Večer u ohně se velmi vydařil, hlavně díky Bublyho hudební produkci. Končili jsme dlouho po půlnoci.

Z P Ě T