XXXII. Velký vandr 6.8 - 11.8 2005 - den třetí - pondělí
Ráno jsme s překvapením konstatovali, že teče i teplá voda, což bylo pro některé příležitostí ke koupeli. Posnídali jsme a vyrazili do Českého Krumlova, kde šerif zajistil prohlídku místního pivovaru Eggerberg. Prohlídka byla zajímavá a vynikající kvasnicové pivo nás naladilo na oběd v místní restauraci Formanka. Nutno říci, předložené lahůdky byly vynikající a tak jsme absolvovali jedno z nejlepších občerstvení na letošním vandru.
Po obědě následovala individuální prohlídka Českého Krumlova a přesun vlakem do Kájova, kde jsme se měli sejít s šerifem německé pobočky Čínou, který sliboval rychlý pěší přesun. K našemu překvapení ten starý filuta použil autobusový spoj a již na nás v Kájově čekal. A tak jsme čekali všichni na Martina, který si svoji individuální prohlídku v ČK trochu prodloužil. Mezitím jsme zjistili, že klášter v Kájově je přístupný a tak jsme uskutečnili jeho prohlídku za účasti bavorské řádové sestry, která si s radostí pohovořila svým rodným jazykem se členy naší německé pobočky. Po prohlídce kláštera jsme se vydali hledat místo k nočnímu přenocování. Obětavý Pytlák za svou snahu nalézt místo k táboření sklidil jenom nevděk a nakonec jsme se opět ubytovali v lese na místě dalekého výhledu, což splnilo vzhledem naše očekávání jen částečně, protože terén byl velmi svažitý a tak bylo využito každé jen trochu rovnější místo. Po setmění se uskutečnilo tradiční posezení u svíčky spojené s konzumací našich zásob. Brzy se rozproudila odborná diskuse o "svatém grálu", argumenty stíhaly protiargumenty a konec debaty byl v nedohlednu. S mizejícími zásobami se i vytráceli řečníci a tak se po půlnoci ozývalo z remízku několikahlasné spokojené chrápání.

Z P Ě T